Spruitgaaf is een initiatief van de stichting Wijkinzicht en maakt het opgroeien van kinderen en gezinnen, leuker en gezonder met een sterke binding aan de buurt.
Spruitgaaf is:

  • Een ontmoetingsplek voor (aanstaande) ouders, opvoeders en kinderen tot 4 jaar.
  • Een netwerk van professionals die de thema’s op de koffiemiddagen en de thema-avonden verzorgen
  • Informatie en workshops over zaken die van belang zijn voor zwangeren, ouders van jonge kinderen, oppasgrootouders en andere opvoeders.

Bij de koffiemiddagen is er begeleiding die ervoor zorgt dat de middagen gladjes verlopen en ieder voldoende het gevoel krijgt gehoord te worden en aan bod komt. 

Verder hebben een aantal vrijwillig medewerkers zich ook verbonden aan Spruitgaaf. Zij dragen zorg voor de invulling van het programma en zijn het eerste contact voor (nieuwe) ouders. 

Een impressie van de koffiemiddagen

Over het logo spruitgaaf
Spruitgaaf weblogo k

Betekenis logo: het kind als kern, omarmd door ouders (lichtgroen) en ondersteund door een groep van andere ouders en professionals (donkergroen). De nerven vormen een netwerk.